FC2 Quy định sử dụng dịch vụ tốn phí / FC2 Điểm Quy định sử dụng

FC2 Điểm Quy định sử dụng là một phần thuộc [FC2 Quy định sử dụng]. Trong sử dụng dịch vụ tốn phí của FC2 và FC2 Điểm gồm các nội dung thanh toán trong dịch vụ, phần [Hướng dẫn cơ bản] trong FC2 Quy định sử dụng và FC2 Quy định sử dụng dịch vụ tốn phí/FC2 Điểm Quy định sử dụng được ứng dụng vào. Sự đăng ký sử dụng dịch vị tốn phí, hoặc đăng ký sử dụng ưu đãi của dịch vụ từ thành viên cần sự chấp nhận của FC2 hoặc Bên hợp tác của FC2 (dưới đây gọi là Bên hợp tác) về sự giao dịch thì mới phát sinh ra nghĩa vụ và quyền lợi về cung cấp dịch vị tốn phí và ưu đãi của dịch vụ.

1.Phí-Thanh toán

 1. Về phương pháp thanh toán phí sử dụng dịch vụ FC2, ngoài Quy định sử dụng này thành viên phải tuân theo Quy định về phí sử dụng hiển thị trên trang FC2.
 2. Thành viên phải chịu phí sử dụng, thuế, phí tạm thời của dịch vụ tốn phí.
 3. Đến kì hạn FC2 chỉ định trả phí bắt đầu sử dụng hay phí gia hạn hợp đồng, mà FC2 không xác nhận được sự thanh toán của thành viên, sẽ được cho rằng thành viên không có ý định sử dụng và hợp đồng sẽ bị kết thúc.
 4. Nếu FC2 không thu được phí sử dụng từ công ty thẻ tín dụng hoặc văn phòng đại lý, thành viên phải đồng ý trả toàn bộ phí sử dụng do FC2 yêu cầu.
 5. Sự đồng ý tính phí bằng thẻ tín dụng của thành viên chỉ định (FC2 nhận sự thanh toán trước từ công ty thẻ tín dụng) không chỉ là sự đồng ý của một lần tính phí, mà trong hạn sử dụng thẻ tín dụng và trong suốt thời hạn kết hợp đồng với FC2, tất cả các thanh toán được cho là đã đồng ý (đến khi thành viên ngưng sử dụng dịch vụ tốn phí FC2 và làm thủ tục hủy hợp đồng, FC2 hoàn thành xử lý thủ tục ngưng sử dụng). Nếu ai không đồng ý với hiệp định này sẽ được không được chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng.
 6. Có trường hợp FC2 đổi phí dịch vụ hay nội dung của dịch vụ tốn phí FC2 mà không cần sự đồng ý của thành viên, thành viên được cho là luôn đồng ý. Ngoài ra cấu trúc của phí sau khi sửa đổi được ứng dụng vào sau khi hợp đồng dịch vụ tốn phí được cập nhật.
 7. Trong quy định sử dụng này và các dịch vụ khác, về thanh toán phí cho FC2, cho đến khi quá ngày chỉ định mà không được thanh toán thì từ ngày sau ngày hạn chót thành viên phải trả phí bồi thường trì hoãn cho FC2.
 8. Chỉ phương pháp thanh toán FC2 chỉ định được chấp nhận, nếu thanh toán ngoài phương pháp FC2 chỉ định gây ra tổn hại cho thành viên sẽ là trách nhiệm của thành viên và FC2 không chịu trách nhiệm nào.
 9. Thành viên không thể yêu cầu rút ngắn thời hạn hợp đồng thành viên tốn phí.
 10. Cho dù bất cứ trường hợp nào, sau khi hoàn thành mua Điểm hoặc đăng ký thành viên tốn phí, sự yêu cầu hoàn lại tiền không có hiệu lực.
 11. Khi có yêu cầu trả lại tiền từ công ty tín dụng, tài khoản liên quan sẽ bị ngưng sử dụng.

2.Về FC2 Điểm

 1. FC2 Điểm được cấp bởi hệ thống cung cấp một giá trị gia tăng nhất định, giá trị gia tăng do FC2 định là vật đại diện để cho thành viên hưởng thụ.
  1. Điểm có thể sử dụng được trong dịch vụ FC2 khác, dựa theo điều kiện sử dụng của dịch vụ đó, Điểm có thể dùng để thanh toán.
  2. Chỉ phương pháp mua Điểm FC2 chỉ định được chấp nhận. Nếu thanh toán ngoài phương pháp FC2 chỉ định gây ra tổn hại cho thành viên sẽ là trách nhiệm của thành viên và FC2 không chịu trách nhiệm nào.
  3. Điểm chỉ được sử dụng bằng phương pháp FC2 chỉ định. Không được sử dụng vào mục đích khác.
  4. Thành viên chỉ được mua số điểm có thể tiêu thụ, FC2 không đáp ứng yêu cầu đổi lại hoặc trả lại tiền.
 2. Tính hữu hiệu của Điểm
  1. Nếu FC2 không làm rõ mức định số Điểm thành viên sở hữu và hạn sử dụng Điểm, khi FC2 quyết định cài đặt mức định về việc này và thành viên phải đồng ý.
  2. Điểm chỉ hữu hiệu trong thời gian sử dụng FC2ID.
  3. Điểm không phải là đảm bảo quyền lợi sử dụng dịch vụ và ưu đãi trong tương lai, nếu có sự thay đổi gì trong dịch vụ hay ưu đãi hoặc trong hệ thống gây ra sửa đổi hay hủy bỏ, FC2 không chịu trách nhiệm về số Điểm mà thành viên sở hữu.
  4. Điểm là phương tiện được cung cấp bởi FC2, hiển thị trạng thái sử dụng của thành viên (Điểm tồn, ngày giời sử dụng, dịch vụ sử dụng, ưu đãi) không có nghĩa là chứng minh thành viên có thể sử dụng dịch vụ hoặc ưu đãi.
  5. Sự ưu đãi được cung cấp bởi Bên hợp tác được cung cấp dựa theo diều kiện sử dụng đặt bởi bên hợp tác.
 3. Đổi Điểm thành tiền

  Điểm được thu nhập từ Tiếp thị liên kết FC2 Video, hay từ nội dung được thành viên bán trong dịch vụ FC2 là Điểm có thể đổi thành tiền.

  1. Thành viên có thể đăng ký đổi Điển thành tiền đến.
  2. Ngoài trường hợp trách nhiệm thuộc FC2, Điểm đã được đổi sẽ không phục hồi lại được.
  3. Nguyên nhân do thành viên đăng ký thông tin không chính xác, làm cho Điểm không đổi được thành tiền vào tài khoản ngân hàng của thành viên, FC2 hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc này.
  4. FC2 hoàn toàn không chịu trách nhiệm nào về việc do thành viên không đăng ký chính xác địa chỉ nhận séc ngân hàng, hoặc do dịch vụ bưu điện gặp sự cố làm cho séc ngân hàng không gửi được.
  5. Số tiền phí phát sinh ra trong quá trình đổi Điểm thành tiền là do thành viên phải trả.
  6. Để xác thực việc đổi Điểm có được thực hành chính xác hay không, có trường hợp chính thành viên phải xác thực theo phương pháp FC2 chỉ định.
  7. FC2 được quyền cài đặt, sửa đổi, hoặc xóa tự do các điều kiện về Điểm có thể đổi được thành tiền.
  8. Khi đã thoái hội, Điểm của thành viên sẽ bị vô hiệu và kể cả sau khi đăng ký đổi Điểm, FC2 không đáp ứng được đổi Điểm cho thành viên.
  9. Nếu bị phát hiện ra hành vi gian lận trong đổi Điểm thì sau đó thành viên sẽ bị đông cứng tài khoản, hạn chế cho mua và đổi Điểm.
 4. Điều khoản nghiêm cấm

  Khi thành viên vi phạm quy định sử dụng, FC2 được phép làm ngưng sử dụng tài khoản, vô hiệu hóa Điểm của thành viên, hoặc giải quyết bằng nhiều biện pháp và thủ tục khác. Hành vi của thành viên có vi phạm quy định hay không là do FC2 suy xét. Nếu gây ra thiệt hại hại cho FC2 hoặc bên thứ ba người đó có trách nhiệm bồi thường.
  FC2 cấm những hành vi sau đây hoặc những hành vi được FC2 cho là có liên quan.

  1. Vi phạm những điều khoản nghiêm cấm trong [Hướng dẫn cơ bản]
  2. Thu nhập trái phép Điểm bằng ngoài phương pháp được FC2 quy định
  3. Hành vi chuyển nhượng, chia sẻ, cho vay, tặng, tính cộng Điểm với người khác hoặc với nhiều ID khác nhau bằng ngoài phương pháp được FC2 quy định
  4. Hành vi nhận Điểm từ người khác hoặc sai khiến người khác mua Điểm bằng ngoài phương pháp được FC2 quy định
 5. Vô hiệu hóa, tiêu biến, xóa Điểm

  FC2 sẽ vô hiệu hóa Điểm sử dụng mà không báo trước cho thành viên vào những trường hợp sau đây. Ngoài ra, khi bị nghi ngờ có hành vi bất chính việc sử dụng, mua, hoán chuyển Điểm có trường hợp sẽ bị hạn chế. Điểm bị vô hiêu hóa sẽ không được trả lại hoặc không hoán chuyển được.

  1. Khi có hành vi phạm pháp,hành vi gian lận
  2. Vi phạm Quy định sử dụng này hoặc những Quy định sử dụng của FC2
  3. Khi bị đông cứng tài khoản
  4. Thu Điểm bằng phương pháp bất chính ngoài phương pháp FC2 chỉ định
  5. Khi đã thoái hội từ dịch vụ FC2
  6. Ngoài ra, khi Điểm FC2 cấp cho thành viên được xét là đáng được xóa