Hướng dẫn về Bản quyền

1.Bản quyền là gì?

Bản quyền là quyền lợi của người sáng tác có quyền kiểm soát sự sử dụng của tác phẩm được tạo ra trong các lĩnh vực như văn môn,âm nhạc,tranh,ảnh,phim vv.
Người sáng tác hay người sở hữu bản quyền được độc quyền về bản quyền do luật pháp chấp nhận.

Kiểm soát sự sử dụng của tác phẩm có nghĩa là người sở hữu bản quyền có quyền được sao chép,sửa đổi,truyền gửi tác phẩm của mình.
Ví dụ như,hành vi tự ý chia sẻ hoặc tải lên mạng tác phẩm của người khác là liên quan đến sự độc quyền của nhiều người sở hữu bản quyền.

Bản quyền là quyền lợi độc quyền,ai có thể hay không thể sử dụng tác phẩm hoàn toàn dựa vào sự quyết định của người chủ bản quyền.

Dưới đây là một số ví dụ về nội dung được bảo vệ bản quyền.

  ・Chương trình TV
  ・Phim và quảng cáo phim
  ・Ca khúc,lời bài hát
  ・Chương trình quảng cáo
  ・Tài liệu văn bản của sách,tạp chí
  ・Hình ảnh thuộc quyền sở hữu của công ty khác

2.Về vi phạm bản quyền

Vi phạm bản quyền có nghĩa là xâm phạm vào quyền kiểm soát sự sử dụng tác phẩm của người sở hữu bản quyền,tóm lại là người không có bản quyền tự ý sao chép,phân phối,trình diễn,công khai,sáng tác tác phẩm tái sinh từ tác phẩm.

FC2 tuân thủ theo Luật bản quyền Digital Millennium Copyright Act(DMCA) và những Luật bản quyền được thích ứng,chúng tôi cấm hành vi vi phạm bản quyền trong sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Địa chỉ liên hệ với Đại diện chỉ định Digital Millennium Copyright Act của FC2,INC.
[ FC2 Designated Agent ]
- Địa chỉ:4730 South Fort Apache Road Suite 300 Las Vegas, NV89147
- Tel:(424) 236-6050
- Fax:(424) 236-6050
- Email:abuse@fc2.com

Nếu nội dung được đăng lên FC2 từ người không sở hữu bản quyền và bị thông báo là vi phạm bản quyền thì chúng tôi sẽ xóa nội dung đó ngay lập tức. Khi thông báo vi phạm bản quyền,thay vì là tập tin PDF,gửi nội dung thông báo bằng văn bản trực tiếp vào email sẽ được xử lý nhanh chóng hơn.

Ngoài ra,nếu đăng lên nội dung vi phạm bản quyền sẽ bị ngưng sự sử dụng với không lời báo trước.
Căn cứ vào hành vi nghiêm cấm,nếu phát sinh ra thiệt hại cho FC2 hay bên thứ ba,người sử dụng liên quan đến sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Nếu đang sử dụng dịch vụ tốn phí của FC2,số tiền còn tồn lại trong thời hạn đăng ký sẽ không được trả lại.

FC2 bảo vệ quyền lợi của người sáng tác,để luôn luôn là dịch vụ web có tính sáng tạo và hữu ích,chúng tôi mong muốn sự hiểu biết và hợp tác của người sử dụng.


3.Để không vi phạm bản quyền

Để nội dung đăng lên không bị vi phạm bản quyền,người sử dụng cần xin sự cho phép của người sở hữu bản quyền hoặc sử dụng nội dung của chính bản thân người sử dụng sáng tạo ra.
Hình ảnh tự chụp,video tự quay,bài thơ hay tiểu thuyết tự viết,những nội dung tự sáng tác sẽ không có vấn đề nào về vi phạm bản quyền.Ngoài ra sử dụng vật liệu không bản quyền cũng là một phương pháp.
Tuy nhiên phải tuân theo quy định về những điều khoản nghiêm cấm trong Hướng dẫn cơ bản.